Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m (2≤m≤10, 2≤n≤10) şi care construieşte în memorie şi apoi afişează o matrice A cu n linii (numerotate de la 1 la n) şi m coloane (numerotate de la 1 la m) cu proprietatea că fiecare element Aij memorează cea mai mare dintre valorile indicilor i şi j (1≤i≤n, 1≤j≤m). Matricea se va afişa pe ecran, câte o linie a matricei pe câte o linie a ecranului, elementele fiecărei linii fiind separate prin câte un spaţiu. (10p.) Exemplu: pentru n=4 şi m=5 se va afişa matricea alăturată. . (10p.)  
1 2 3 4 5
2 2 3 4 5
3 3 3 4 5
4 4 4 4 5