Răspuns :

                                                       Salut !

Caracterizarea personajului constituie o latură tematică a analizei operei artistice și intră, din punct de vedere didactic, în sfera compunerilor derivate din textul literar.

Începi cu introducerea unde aduci câteva date informative pentru individualizarea operei și identificarea personajului în contextul acestuia: adică nume, prenume, locul său în cadrul subiectului, spațiul și timpul în care acesta își derulează prezența sa.

Apoi, în cuprins formezi partea cea mai întinsă din lucrare, întrucât definești personajul în contextul acesteia, evidențiind trăsăturile sale morale și fizice și caracterul prin exemple din textul suport.

Prin, caracterizarea directă, trăsăturile sunt desemnate explicit și ele pot fi transmise de către narator, de către personaj sau de către personajul în sine, prin autocaracterizare. Prin caracterizarea indirectă, analizezi și interpretezi: comportamentul și faptele, atitudinea acestuia, trăirile interioare, vorbirea ( și aici mă refer la replici ) și gândurile, mediul în care socializează - familie, grup de prieteni;

Încheierea sintetizează câteva concluzii despre tratarea temei, încadrează personajul într-o tipologie mai largă, rezultată dintr-o privire comparativă.

Mult succes !!

Alte intrebari