Răspuns :

Răspuns:

Explicație pas cu pas:

Numărătorul fracției echivalente cu 2/11 este numărul necunoscut și îl vom nota cu x :

2/11 = x/66

Produsul mezilor este egal cu produsul extremilor.

11 × x = 2 × 66

11x = 132

x = 132 : 11

◇ x = 12

Fracția echivalentă cu 2/11 este 12/66.

Explicație pas cu pas:

2 / 11 = x / 66

x = ( 66 · 2 ) / 11

x = 132 / 11

x = 12

132 : 11 = 12

11

---------

= 22

  22

-----------

   ==

Verificare :

2 / 11 = 12 / 66

2 / 11 = 2 / 11 ( simplificam 12 / 66 cu 6 )