Răspuns :

andyk
1Metafora (din greacămetapherin) este o figură de stil prin care se trece de la sensul obișnuit al unui cuvânt la alt sens, prin intermediul unei comparații subînțelese. Procesul de realizare a metaforei constă în "punerea semnului identității între două obiecte diferite (lucruri, ființe, persoane) prin numele lor, pe baza unei analogii".                                    2 Un epitet (din greacă — ἐπίθετον (epitheton) și latină — epitheton; are sensul care e pus lângăadăugat) este un cuvânt descriptiv sau frază cu funcție expresivă, care determină un substantiv sau un verb. El exprimă o însușire deosebită a unui obiect, prezentându-l într-o lumină nouă, aparte.,  iata acum vei putea gasi