par
a fost răspuns

Determinati numarul real m pentru care varful parabolei asociate functiei f:R->R,f(x)=-x patrat+3mx+1 are abscisa egala cu 3/2

Răspuns :

Varful parabolei este

[tex]x_V=-\dfrac{b}{2a}=-\dfrac{3m}{2}[/tex]

Deci

[tex]-\dfrac{3m}{2}=\dfrac32\Rightarrow m=-1[/tex]
Functia de gradul 2 are forma: f(x)=[tex] a*x^{2} + b*x+c[/tex]
In acest caz: a=-1; b=3m; c=1
Astfel, notam cu V varful parabolei, iar [tex] x_{V}=- \frac{b}{2a}= \frac{3m}{2} = \frac{3}{2}=> m=1 [/tex]

Alte intrebari