precup
a fost răspuns

In bradutul de craciun straluceau 125 de globulete. globuletele rosii si galbene erau 89, iar galbene si albe 75.                                                                                                                           Cate globulete din fiecare straluceau in bradut???

Răspuns :

rosii+galbene+albe=125
rosii+galbene=89
galbene+albe=75

89+albe=125⇒albe=125-89=36
rosii+75+125⇒rosii=125-75=50
50+galbene=89⇒galbene=89-50=39

notam baloane rosii- r;galbene -g;albe-a
r+g=89
atunci
a=125-89
a=36
g+a=75
atunci
r=125-75
r=50
g+a=75
g+36=75
g=39
50+39+36=125

Alte intrebari