Răspuns :

danait

Salut!

Locuțiunea adverbială "DE ABIA/DE-ABIA" are același sens indiferent de modul de scriere sau de pronunțare: de abia scria (cu greu/anevoie scria) = de-abia scria (cu greu/anevoie scria).

_________

A. Putem scrie "de abia", pronunțat în trei silabe, într-un tempo lent: Ide|¹ IaI²-|bia|³;

B. Putem scrie "de-abia", pronunțat în două silabe, într-un tempo rapid: Ide-aI¹ |bia|²;

Cratima marchează acest aspect:

  • la nivel fonetic; pronunțarea într-o silabă, cu o modificare fonetică (diftongarea), a unui cuvânt întreg (prepoziția "de") și începutul celui de al doilea cuvânt ("a-");

  • la nivel stilistic: contribuie la păstrarea ritmului și a masurii versurilor:

"|De-aş|¹ |a|²-|veaI³ |şi|⁴ |eu|⁵ |o|⁶ |floa|⁷- |re|⁸

|Mân|¹-|dră|², |dul|³-|ce|⁴, |ră|⁵-|pi|⁶-toa|⁷-|re|⁸"

Mihai Eminescu, De-aș avea

_______

În concluzie, putem folosi pronunțarea într-un tempo rapid/ scrierea cu cratimă ("de-abia") atunci când:

a. evităm hiatul în fonetică sintactică (de abia);

b. cu scopul de a păstra ritmul și măsura versului;

_______

Despre rolul cratimei la: https://brainly.ro/tema/2082656

Alte intrebari