1.Determinati raza cercului in care este inscris un patrat cu aria de 36cm.
2.Triunghiul echilateral ABC este inscris in  cercul de centru O, iar M este un punct pe arcul mic BC. Aflati m(<BMC).

Răspuns :

1.Determinati raza cercului in care este inscris un patrat cu aria de 36cm².
L = √36 = 6cm
R = L√2 / 2 = 6√2 / 2 = 3√2 cm

2.Triunghiul echilateral ABC este inscris in  cercul de centru O, iar M este un punct pe arcul mic BC. Aflati m(<BMC).

<BMC = (360 - 120) / 2 = 240 / 2 = 120
° Alte intrebari