Fie punctele coliniare A1,A2,A3,.......A10,in aceasta ordine,astfel incat A1A2=2cm,A2A3=4cm,.....A9A10=18cm.Calculati:
a)Lungimea segm[A1A10]
b)distanta dintre mijloacele segm[A1A5] si [A8A10].(desen)

Răspuns :

Miky93
|........||.........||.....|.....||...........||.............||...............||................||.................||...|..................|
A₁     A₂       A₃   N      A₄         A₅           A₆             A₇              A₈             A₉ M              A₁₀


A₁A₁₀=1+2+3+....+10=  (1+10)*10/2=  11*5=55

N-mij lui A₁A₅
NA₄=(1+2+3+4+5)/2  = 15/2 =14,7
A₈M=(9+10)/2=  19/2=  9,5

NA₄A₈M= 14,7+5+6+7+9,5=  42,2
   

Alte intrebari