a)Numarul 36 este divizibil cu nr....
b)Divizorii proprii ai numarului.......sunt 2 si 3
c)Multiplii lui 15,mai mici decat 48 sunt.....
d)Un multiplu comun al lui 20 cuprins intre 110 si 240 este....
e)Un multiplu al lui 25 cuprins intre 220 si 310 este....