a fost răspuns

1 un divizor comun al numerelor 124 si 250 este egal cu ...

2 un multiplu comun al numerelor 10 si 15 este egal cu ...

3 D18={,..................}

Răspuns :

Miky93
1. 2

2. 30

3.D₁₈={1;2;3;6;9;18}

1. Ambele numere sunt pare. => Ambele sunt divizibile cu 2.

124 : 2 = 62

250 : 2 = 125

Astfel, un divizor comun al celor două numere este: 2.

2. Putem da orice multiplu comun al numerelor 10 și 15. Alegem sa aflăm cel mai mic multiplu comun (C.M.M.M.C.) al celor două numere.

Mai întâi, descompunem în factori primi cele două numere:

10 = 2 x 5

15 = 3 x 5

Știm că, pentru a afla cel mai mic multiplu comun (C.M.M.M.C.) al celor două numere, trebuie să găsim divizorii lor comuni și necomuni, la puterea cea mai mare. => Aceștia sunt: 2, 3 și 5. => După aceea, acești divizori se înmulțesc între ei. => C.M.M.M.C. al numerelor 10 și 15 = 2 x 3 x 5 = 6 x 5 = 30.

Deci, un multiplu comun al celor două numere este 30.

3. Divizorii lui 18 se împart în:

- divizorii săi improprii: 1, 18;

- divizorii săi proprii: 2, 3, 6, 9.

D18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18].