a fost răspuns

Într-o zi un om pe nume Mr.Needy  îmbrăcat sărăcăcios, cânta la trompetă. A  ajuns în faţa unei case mari, cu două coloane
măreţe  la intrare.


Zgomotul  făcut de trompetă trecea dincolo de pereţii
casei. În salon se afla proprietarul casei Mr. Wealthy, aşezat comfortabil pe
un fotoliu. Alături se afla o masă rotundă cu o sticla de vin şi un pahar pe
ea. Un pic mai încolo se putea vedea un şemineu. Mr. Wealhty deranjat de zgomot
îşi acoperă urechile cu mâinile în speranţa că va scăpa de zgomot. În cele din
urmă se ridică nervos şi priveşte pe geam să vadă cine şi ce face acel zgomot.


Îl zăreşte pe Mr. Needy. Îşi cheama
servantul, căruia îi dă nişte bani şi îi zice:

-        
Du-te  şi cumpără-mi trompeta de la cel ce cântă
afară cu banii aceştia!


Servantul se duce la Mr.
Needy spunând:

-        
Stăpânul meu
vrea să-ţi cumpere trompeta. Poftim aceşti bani pentru ea.


Mr. Needy rămâne surprins de această cerere.  Acceptă şi fac schimbul. Servantul se
întoarce mândru cu trompeta la stăpânul său Mr. Wealthy. Dar nu ştia ce
surpriză îl aşteaptă.


După  ce studiază
cu atenţie trompeta Mr. Wealthy începe să sufle în trompetă încât se înroşeşte
la faţă din cauza efortului depus.


Abia atunci a înţeles servantul greşeala făcută. Nu ştia
ce să mai facă acum din cauza zgomotul produs de trompetă. Unde să se ascundă. Dacă
ai o solutie spune-i. Aşteaptă răspuns.

 

Răspuns :

One day, a man named Mr. Needy, dreseed shabby, singing to the trumpet. He got in front of a big house, with two columns huge to entrance. 
The sound of the trumpet passed beyond the walls of house. In salon, be the hause owner, Mr. Wealthy, sitting confortably on an armchair. Next there is a round table with a bottle of wine and a glass on it. A few steps, it could see a fireplace. Mr. Wealthy, disturb by the noise, he cover t yhe ears with the heir hans in the hope it will get ride of the noise. Finally, he risses nervous and look to yhe window to see who and what made that noise. He saw to Mr. Needy. He called the servantie which he give some money and he says:
- Go and buy my the trumpet from the singing out with this money! 
The servantie goes to the Mr. Needy saying:
- My master wants to buy your trumpet. Take this money for her.
Mr. Needy still surprised by this request. He accept and do the exchange. The servantie is come back proud with the trumpet to his master Mr. Wealthy. But he don`t know how surprise he expected.
 After he studing carefully the trumpet, Mr. Wealthy starts blowing, that he turns red to face because of the effort.
Only then the servantie understood what mistake made. He don`t know what to do now due the noise from the trumpet. Were he hide. If you have a solution, tell him. He wait from a answer.

Alte intrebari