Răspuns :

E un semn de punctuatie, care poate: 
-izola o apozitie
-izola un subhstantiv in vocativ
-izola vorbirea directa de cea indirecta
De asemenea:
-introduce cauzala si alte subordonate
-apare dupa adverbele de mod de afirmatie si de negatie (da si nu)
-din punct de vedere stilistic, apare in interiorul repetitiilor si al enumeratilor
Loovee
Virgula este un semn de punctuatie ce marcheaza o pauza in vorbire si care:
-separa substantivul in vocativ de restul comunicarii, cerand intonatie exclamativa;
-separa termenii unei enumeratii;
-separa apozitia de restul comunicarii;
-marcheaza un raport de coordonare prin juxtapunere;
-poate marca si un raport de subordonare;
-izoleaza o explicatie de restul comunicarii;
-marcheaza lipsa predicatului verbal.

Alte intrebari