a fost răspuns

Aflati numerele naturale a,b,c daca axb=45 ; axc=72 ; bxc=40. [x=ori]
Raspuns complet .

Răspuns :

ab=45
ac=72
impartim cele doua relatii⇒b/c=45/72
b/c=5/8
b=5c/8
bc=40
5c/8*c=40
5c²=320
c²=64, c=+-8, deoarece c∈N, c=8
b=40/8=5
a=72/c=9

Pentru ca ab=45 si bc=40 si ac=72 inseamna ca a=72:c si b=40:c 
inlocuim asa incat ab=45
                              (72:c)(40:c)=45
                               2880:c(la puterea a doua)=45
                                c(la puterea a doua)=2880:45=64 deci c= radical din 64=8
                                a=72:8=9 iar b=40:8=5

Alte intrebari