Suma a 3 numere este 27.Daca din fiecare numar se scade acelasi numar ,se obtin numerele  7, 2  si 9. Care sunt cele 3 numere initiale ?


   

Răspuns :

a + b + c = 27 
a - x = 7 
b - x =2
c - x = 9 
a-x + b-x + c-x =7 + 2 + 9
a-x + b-x + c-x = 18
a + b + c - 3x = 27 
3x = 27 - 18 
3x = 9 
x = 3 
a = 7+3
a = 10 
b = 2 + 3
b = 5 
c = 9+3 
c = 12
a+b+c=27
a-x=7 =>a=x+7
b-x=2 => b=x+2
c-x=9 => c=x+9
inlocuim
x+7+x+2+x+9=27
3x+18=27
3x=27-18=9
x=9:3=3
a=3+7= 10
b=3+2=5
c=3+9=12