Indicati functia sintactica a substantivelor subliniate in enunturile urmatoare 
             Ion, var matusii mele, ne-a vizitat.( substantivul este matusii)
Stefan cel Mre, domn Moldovei, a construit multe manastiri ( substantivul este Moldovei)

           

Răspuns :

danait

Ion, văr mătușii mele, ne-a vizitat.

mătușii - atribut datival fară prepoziție

Stefan cel Mare, domn Moldovei, a construit multe mănăstiri.

Moldovei - atribut datival fară prepoziție

Acordarea de burse elevilor este importantă.

elevilor - atribut datival fară prepoziție

Alte intrebari