Subiectul al III-lea
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui
personaj dintr-un roman aparținând lui Marin Preda.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea statutului social neibologic moral etc al personajului ales:
(30 de puncte)

Răspuns :

Răspuns:

În romanul "Moromeții" de Marin Preda, un personaj central care se evidențiază prin complexitatea sa este Ilie Moromete. Caracterizat printr-o personalitate puternică și contradictorie, Ilie Moromete este unul dintre cele mai memorabile personaje ale literaturii române.

### Statutul social și economic

Ilie Moromete este capul unei familii numeroase de țărani din satul Siliștea-Gumești, în perioada interbelică. Statutul său social este cel de țăran mijlocaș, posedând o mică proprietate agricolă. Deși nu este bogat, Moromete se bucură de un anumit respect în comunitate datorită personalității sale și a înțelepciunii practice. Ca tată și soț, el încearcă să mențină un echilibru în familie, deși se confruntă cu numeroase dificultăți economice și sociale.

### Statutul moral și psihologic

Moralmente, Ilie Moromete este un personaj ambivalent. Pe de o parte, el este un om cu principii, dedicat muncii și familiei sale. Pe de altă parte, el este adesea perceput ca autoritar și inflexibil, impunându-și voința asupra membrilor familiei. Moromete este un om al tradiției, care își dorește să păstreze valorile și normele vechi, chiar și în fața schimbărilor rapide ale vremurilor.

Pe plan psihologic, Ilie Moromete este un personaj introspectiv, capabil de reflecții profunde asupra vieții și a condiției umane. El este adesea preocupat de sensul existenței și de relația dintre individ și comunitate. Un moment semnificativ în acest sens este scena din poiana lui Iocan, unde Moromete discută cu ceilalți săteni despre politică și viață, arătându-și abilitatea de a medita asupra problemelor complexe ale societății.

### Relațiile cu ceilalți personaje

Relația lui Ilie Moromete cu ceilalți membri ai familiei este complexă și adesea tensionată. Cu soția sa, Catrina, are o relație bazată pe respect reciproc, deși există momente de conflict cauzate de dificultățile economice și de divergențele de opinie. Cu copiii săi, Moromete are o relație autoritară, încercând să-i disciplineze și să-i învețe valorile muncii și ale respectului. Însă, conflictele dintre generații și aspirațiile diferite ale copiilor duc adesea la tensiuni și neînțelegeri.

### Caracteristici definitorii

Un aspect definitoriu al personalității lui Ilie Moromete este umorul său subtil și ironia. Aceste trăsături îi permit să facă față greutăților vieții cu o anumită detașare și să-și păstreze demnitatea în fața problemelor cotidiene. Umorul său este adesea folosit ca un mecanism de apărare împotriva durerii și a frustrărilor.

Un alt element important al construcției acestui personaj este relația sa cu pământul. Pentru Moromete, pământul nu este doar o sursă de trai, ci și o parte esențială a identității sale. El vede în pământ un simbol al stabilității și al continuității, fiind profund atașat de munca agricolă și de valorile tradiționale.

### Concluzie

Ilie Moromete este un personaj complex și profund, reprezentând tipologia țăranului român din perioada interbelică, prins între tradiție și modernitate. Prin caracterizarea sa detaliată și realistă, Marin Preda reușește să creeze un portret memorabil al unui om aflat în lupta constantă cu greutățile vieții, dar care își păstrează demnitatea și umanitatea. Moromete rămâne un simbol al rezistenței și al tenacității în fața schimbărilor sociale și economice, oferind cititorilor o imagine autentică și emoționantă a vieții rurale românești.

Alte intrebari