5p 4. Figura alăturată reprezintă schița unui teren, ABCD este un pătrat cu latura de 12 dam, iar BEFM este un dreptunghi cu MB = x dam (0 < x < 12 dam) și BE = 16 dam. Valoarea lui x pentru care aria pătratului ABCD este egală cu aria dreptunghiului BEFM este:
a) 12 cm;
b) 18 cm;
c) 9 cm;
d) 8 cm.

5p 4 Figura alăturată reprezintă schița unui teren ABCD este un pătrat cu latura de 12 dam iar BEFM este un dreptunghi cu MB x dam 0 lt x lt 12 dam și BE 16 dam class=

Răspuns :

Răspuns:

Valoarea lui x pentru care aria pătratului ABCD este egală cu aria dreptunghiului BEFM este c) 9 dam.

Explicație pas cu pas:

1. Calculul ariei pătratului ABCD:

Latura pătratului este de 12 dam, deci aria sa este A_pătrat = 12 dam * 12 dam = 144 dam^2.

2. Calculul ariei dreptunghiului BEFM:

Lungimea dreptunghiului este BE = 16 dam.

Lățimea dreptunghiului este MB = x dam.

Aria dreptunghiului este A_dreptunghi = BE * MB = 16 dam * x dam = 16x dam^2.

3. Stabilirea ecuației:

Știm că aria pătratului este egală cu aria dreptunghiului, deci:

144 dam^2 = 16x dam^2

4. Rezolvarea ecuației:

Împărțim ambele părți ale ecuației la 16 dam^2:

9 = x

Alte intrebari