joc intrusul
Scrie în caiet seria de cuvinte care nu conțin intrusul
a) pădure pădurice poartă pădurar Pădureț
b) împădurit păduros pădurar portiță
c) pădurice reîmpădurit păduros Pădureț Pădurar ​

Răspuns :

Raspuns: c)pădurice;reîmpadurit;păduros;pădureț;pădurar

Alte intrebari