10 Rezolvați în Z aceste ecuații: 2(x-3)=-6; d -7(x-3)=-14; g 2(x-8)+4=-6; k 6+3x=-54 + x; b)-4(x-2)= 12; e 2(2x-3)=-10; h -5(x-3)+7=2; 11+9x=-89-x. c -3(x+1)=-6; f 3(2x-3)=-39; i-6(x+7)+3x=-42. 11 Rezolvați în Z: a |x| = 4; b |x| = 18; gx-4=2; 1|x+7=9; c |x| = 0; h|x-5=1; d 13x-21=1; i |x+21=11; m |3x|=27; n 12x+11=5; f lx-3=0; k |x+3=1; e |x|= -1; j |2x|= 8; o \-x=7. 12 Determinați numărul întreg x ştiind că mulțimea A = {-11, -10, -9, ..., x} are 24 de elemente. Scrieți o ecuație cu necunoscuta x care să exprime relația din enunț
VĂ ROG REPEDE, ȘTIU CĂ SUNT 3 EXERCIȚII DAR CHIAR AM NEVOIE DAU 25 DE PUNCTE!!!!!​

Răspuns :

Alte intrebari