Răspuns :

Răspuns:

Dacă suma a două numere este 84 și împărțim primul număr la al doilea și obținem un cat de 6 și un rest de 0, putem folosi aceste informații pentru a găsi numerele.

Să presupunem că primul număr este x și al doilea număr este y.

Din enunțul problemei, avem următoarele informații:

x + y = 84 (suma a două numere este 84)

x / y = 6 (catul împărțirii primului număr la al doilea este 6)

x % y = 0 (restul împărțirii primului număr la al doilea este 0)

Pentru a rezolva această problemă, putem folosi sistemul de ecuații.

Din ecuația x / y = 6, putem scrie x = 6y.

Înlocuim x în ecuația x + y = 84:

6y + y = 84

7y = 84

y = 12

Acum putem găsi x folosind x = 6y:

x = 6 * 12

x = 72

Prin urmare, numerele sunt x = 72 și y = 12.

Deci, numerele sunt 72 și 12.

Alte intrebari