miriam0
a fost răspuns

Un corp cu masa m = 5kg deplasează acțiunea unei forţe rezultante F orizontal sub a cărei variație în timp este reprezentată în figura alăturată. Viteza inițială a corpului este Vo = 2m/s. Impulsul corpului la momentul t = 4s este:
a. 25Ns
b. 35Ns
c. 50Ns
d. 30Ns​

Un corp cu masa m 5kg deplasează acțiunea unei forţe rezultante F orizontal sub a cărei variație în timp este reprezentată în figura alăturată Viteza inițială a class=

Răspuns :

Alte intrebari