a fost răspuns

Determinați sin (ABC ) în hexagonul regulat ABCDEF. vă rog urgent îmi trebuie mâine neapărat urgent ​

Răspuns :

Răspuns:

Unghiurile hexagonului regulat au măsura de 120°

sin (ABC) = sin 120° = sin (180° - 60°) = sin 60° =

[tex] = \dfrac{ \sqrt{3} }{2} [/tex]

unde sin (180° - x) = sin x

Alte intrebari