2. Aria și perimetrul unui pătrat se exprimă în m², respectiv m, prin acelaşi număr. Lungimea laturii pătratului este egală cu: B. 6 m; C. 8 m; D. 10 m. Perimetrul unui dreptunghi este de 80 m Dacă lungimea dreptunghiului este cu 8 m A. 4 m; e​

Răspuns :

2.

[tex]\it \ell^2=4\ell\bigg|_{:\ell}\ \Rightarrow \ell=4\ m[/tex]

Alte intrebari