mariahintar
a fost răspuns

1. menționați doi autori care susțin tradiția romanității românilor cum că aceștia se trag din coloniștii aduși de împărații romani în Dacia;
2.formulați un punct de vedere referitor la influența migratorilor asupra etnogenezei românești și susțineți-l cu un argument istoric;
3.precizați două motive (dovezi) ale continuării romanizării la nord de Dunăre după retragerea aureliană;

Răspuns :

Explicație:

1. Unii autori care susțin tradiția romanității românilor, afirmând că aceștia se trag din coloniștii aduși de împărații romani în Dacia, sunt Nicolae Densușianu și Vasile Pârvan.

2. Migratorii au avut un impact semnificativ asupra etnogenezei românești, deoarece au contribuit la amestecul cultural și lingvistic, determinând formarea unei identități unice. Un argument istoric este evidențierea influenței gotice și slave în vocabularul și în cultura românească, reflectată în limba și tradițiile populare.

3. Două motive ale continuării romanizării la nord de Dunăre după retragerea aureliană includ: persistența comunităților romanești deja stabilite în regiune și interesul romanilor de a menține controlul asupra teritoriilor strategic importante pentru comerț și apărare, precum Moesia și Dacia Inferior.

1.Doi autori care susțin tradiția romanității românilor sunt Nicolae Iorga și Vasile Pârvan.

2.Punct de vedere: Migratorii au avut o influență semnificativă asupra etnogenezei românești, contribuind la formarea și la conturarea identității naționale a românilor.

Argument istoric: Un argument în sprijinul acestui punct de vedere îl constituie influența migratorilor slavi în zona Carpato-Dunăreană în perioada medievală. Prin stabilirea lor în această regiune și interacțiunea cu populațiile autohtone, migratorii slavi au adus cu ei elemente culturale, lingvistice și sociale care s-au amestecat și s-au contopit treptat cu tradițiile și obiceiurile locale. Această interacțiune a contribuit la modelarea și la diversificarea identității etnice și culturale a românilor, influențând evoluția limbii, a obiceiurilor și a structurilor sociale. Astfel, migratorii au avut un rol important în formarea identității românești, contribuind la etnogeneza poporului român.

3.Două motive ale continuării romanizării la nord de Dunăre după retragerea aureliană ar fi:

a. Infrastructura romană și urbanizarea: După retragerea aureliană, infrastructura romană, cum ar fi drumurile, podurile și orașele, a continuat să existe și să funcționeze în teritoriile din nordul Dunării. Acestea au contribuit la menținerea contactului și a schimbului cultural și social între populația autohtonă și coloniștii romani, facilitând astfel procesul de romanizare.

b. Prestigiul și avantajele culturale: Cultura romană era asociată cu prestigiul și cu avantajele sociale și economice în epoca respectivă. Astfel, populațiile autohtone din teritoriile nord-dunărene puteau fi atrași de beneficiile aduse de romanizare, precum accesul la educație, la tehnologie și la instituțiile romane, precum și la statutul de cetățean roman. Acest lucru ar fi putut determina o parte din populația locală să adopte limba, obiceiurile și instituțiile romane, contribuind astfel la continuarea procesului de romanizare în regiune.

Alte intrebari