tigrutza83
a fost răspuns

Notează A pentru enunţurile adevărate şi F pentru cele false. B Unghiul ABC este un unghi obtuz. C în figura dată sunt trei unghiuri drepte. Ungiul BCD este mai mic decât BAD. Unghiul ADC este un unghi drept.☐ ​