a fost răspuns

ma ajuta cineva sa rezolv acest test? va rog

Numele..... TEST I. Citiți cu atenție şi răspunde-ți la următoarele cerinţe: 7p ,,Un comitet, prezidat de V Alecsandri a redactat,,Petitia-proclamatie"(...) Obiectivul general era acela de a instala un regim politic liberal. Membrii comitetului au formulat ca principiu de baza al guvernării stricta respectare a legii de catre oficialități, ca si de catre cetățeni,deci o trimitere evidenta la regimul autoritar, de corupţie şi arbitrariu, al lui Sturdza. Apoi au schițat regulile pentru alegerea unei noi Adunări mai reprezentative cu puteri sporite (...) cât priveşte economia au cerut insistent crearea unei bănci naționale (...) in privința țăranilor, au formulat o cerere cu caracter general de îmbunătățire a relațiilor lor cu moșierii si cu statul. Sturdza a fost de acord cu 33 din cele 35 de puncte, la dizolvarea Adunării Obşteşti si formarea unei gărzi naționale, se pare că a obiectat şi faţă de desființarea cenzurii. Spre surprinderea lui Sturdza, conducătorii mişcării de protest au rămas fermi pe poziţie" (K.Hitchins ROMANII 1774-1866) 1.Menționați numele statului, data şi locul declanşării revoluției la care face referire textul. 2. Scrieți din text două referiri cu privire la organul legislativ. 3. Transcrieți obiectivul general al revoluției. 4. Prezentați continuarea revoluției în acest stat românesc. 5. Cum era abordată problema țărănească? 6. Exprimați o opinie argumentata pe baza textului, privind cenzura. 7. Analizați comparativ revoluția din alte două state româneşti, la alegere.

Răspuns :

Alte intrebari