19. Trapezul ABCD cu AB || CD are AB = 60 cm şi CD = 24 cm, iar diagonalele AC = - 42 cm şi BD-49 cm. Ştiind că AC BD (0), calculați lungimile segmentelor 04, OB, OC şi, respectiv, OD​

Răspuns :

Alte intrebari