8. 9 b. 8 c. 1 d. 13 2 puncte D. Precizați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de clima: factori genetici, tip d climà, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vântu cu frecvență ridicată, alte aspecte climatice. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separa Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu litere cu care sunt marcate pe hartă. 6 punc E. Precizați două argumente care să demonstreze că statul marcat, pe hartă, cu litera C prezintă un sistem transport diversificat, funcţional şi modern. 4 punc Subiectul al II-lea (30 de puncte) România-unități de relief, râuri şi oraşe Legenda: unitate/subunitate de relief râu oraş cu peste 50.000 locuitori indică râul de identificat​

Răspuns :

Alte intrebari