a fost răspuns

12
Fie triunghiul ABC cu A = 90°, AD 1 BC,
DE BC, DE LAB, E = AB şi DFLAC, F = AC.
a) Demonstrați că
NO.O lutorug
AE
AC
AF AB
ในรวมต
b) Arătați că AAEF şi AACB sunt asemenea.
c) Dacă BD = 3 cm şi BC = 15 cm calculați EF.