MODELUL NR. 2
Subiectul I
Citeşte următorul fragment:
(50 de puncte)
În una din acele după-amieze de care am vorbit s-a hotărât înfiinţarea în regulă a unei societăți literare,
care de fapt şi exista. Mai multe dumineci de-a rândul am discutat numele ce trebuia să-i dăm. Tot felul de
propuneri şi serioase, şi glumeţe se făcură şi se respinseră de-a rândul. Un moment, numele care dobândi
aprobarea celor mai mulți fu Ulpia sau poate chiar Ulpia Traiană. Însă, în duminica următoare, toți cinci venirǎm
cu gândul ascuns de a propune adoptarea altei numiri, căci după reflecțiile făcute acasă, numele Ulpia ni se
pǎru din cale afară pretențios. Ce aveam noi a face cu împăratul Traian? Şi-apoi atât se abuza atunci de
latinisme în literatură, în limbă, în nume proprii şi chiar în teorii de drept public, încât o reacțiune se produse
pe nesimțite, fără chiar să ne dăm seama, în fiecare din noi. De aceea, când Maiorescu, mi se pare, propuse
revenirea asupra hotărârii noastre, şi schimbarea numelui Ulpia, toţi au împărtăşit la moment părerea aceasta.
După multă discuție, Theodor Rosetti ne zise de pe patul unde era culcat:
Mǎi băieți, vreţi să vă dau eu un nume fără pretenție, care să vă placă la toţi, fiindcă nu zice mare lucru?
Vorbeşte!
Hai s-o botezăm Junimea, zise Theodor Rosetti.
Foarte bine găsit! strigarăm cu toții. Atunci Pogor, ridicându-se de pe canapeaua pe care se aruncase,
începu să cânte ca un preot pe nas şi întrebă de trei ori:
S-a lepădat copilul de Satana pedantismului?
De trei ori răspunserăm cu toţii râzând:
- S-a lepădat.
În numele Domnului, boteze-se dar Junimea! exclamă Pogor, şi Junimea a rămas până în ziua de azi.
lacob Negruzzi, Amintiri din Junimea
* pedantism - meticulozitate, exagerare în lucruri puțin importante
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la
textul dat:
1. Indică sensul din text al secvenței din cale afară.
6 puncte
2. Menționează denumirea societății propusă de Theodor Rosetti, utilizând informațiile din textul dat.
6 puncte
3. Precizează modul în care junimiștii acționează pentru găsirea unei denumiri potrivite a societății înfiinţate,
justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă din textul dat.
6 puncte
4. Explică motivul pentru care denumirile Ulpia şi Ulpia Traiana sunt respinse.
6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui Pogor, aşa cum reiese din text.
6 puncte
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă sau
nu atitudinea abordată pentru reușita proiectelor, raportându-te atât la fragmentul extras din Amintiri
din Junimea de lacob Negruzzi, cât şi la experiența personală sau culturală.
20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei şi formularea unei concluzii pertinente;
14 puncte
Modele de subiecte
7

Răspuns :

Alte intrebari