a fost răspuns

4. Un corp cu masa de 80 Kg este ridicat, cu viteză constantă, pe un plan înclinat fără frecare, la înălţime de h=70cm, pe o lungime 1 = 2,8m.Se cere : a) lucrul mecanic al forţei de greutate b) lucrul mecanic al forţei active Se consideră g = 10 N/kg
In special cum aflu unghiul alfa?​

Răspuns :

Alte intrebari