a fost răspuns

‘Modul 2 metode de investigare a ecosistemelor naturale ‘
Referat cu organizarea observațiilor de teren și Metode de realizare a observațiilor pe teren

Răspuns :

Răspuns:

umiditate ridicata are 2 anotimpuri specifice adică "ploase și secetoase