Imaginează-ți că poți pătrunde, alături de fetița din textul A, în lumea cărții tale preferate.
Scrie un text narativ, de 150 – 300 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare trăită alături de ea
şi de alte personaje fantastice.
În elaborarea compunerii vei avea în vedere:
- originalitatea abordării subiectului şi creativitatea ideilor exprimate;
- precizarea a două elemente ale contextului spatio-temporal;
prezentarea convingătoare a unor personaje imaginare;
- respectarea convențiilor unui text narativ și a structurii unei compuneri;
- respectarea normelor de redactare şi de exprimare scrisă;
- încadrarea în numărul de cuvinte indicat.