Se consideră un triunghi isoscel ABC (AB ≡ AC). Semidreapta BE (E ∈ AC) este

bisectoarea unghiului ABC. Paralela dusă prin punctul E la dreapta AB

intersectează dreapta BC în punctul F. Demonstrează că triunghiurile FBE și EFC

sunt isoscele. helpppp dau coroaaaanannnnnnn

Răspuns :

Alte intrebari