a fost răspuns

8 Analizează predicatele verbale din textul următor, completând în caiet tabelul oferit ca model: S-ar zice că natura a întipărit aicea o dulce şi primăvăratică sărutare pe sânul munţilor iernatici şi că, sub această sărutare de nesfârșit amor, au răsărit, ca prin farmec, milioanele de flori strălucitoare, ce acopăr întinderile ondulate și dulci; că sub ea s-a născut acea lină și răcoroasă adiere, ce veşnic suspină în acest loc, și că pâlcurile de mesteacăni, cu ramuri despletite și cu trunchiuri de argint, nu sunt semănate ici şi colea decât spre a chema pe drumeţul obosit să guste , pe un aşternut de flori, o clipă de visuri şi de negrăită fericire. (Calistrat Hogas, Pe drumuri de munte) Predicatul Exprimat prin Modul Timpul Persoana Numărul​

Răspuns :

Răspuns:

| Predicatul | Exprimat prin | Modul | Timpul | Persoana | Numărul |

|-----------|--------------|-------|--------|----------|---------|

| a întipărit | infinitiv | activ | perfect compus | a treia | singular |

| au răsărit | infinitiv | activ | perfect compus | a treia | plural |

| s-a născut | infinitiv | reflexiv | perfect compus | a treia | singular |

| suspină | infinitiv | activ | prezent | a treia | singular |

| sunt semănate | infinitiv | activ | prezent | a treia | plural |

Alte intrebari