⚫ Nu haina îl face pe om. Redactează textul unui afiş potrivit evenimentului. 2 Sul.2024 TM • Însoțește mesajul scris de imagini corespunzătoare. Jurnalistul-cameleon. Lucrați împărțiți în patru grupe de elevi. Fiecărei grupe îi revine sarci- na de a prezenta faptele din textul,,Legenda privighetorii" ca şi cum ar fi un reporter, la fața locului. Însă relatările vor fi diferite: Grupa I ARTISTUL Grupa II Grupa III FILOSOFUL Grupa IV 2. R ac CERCETĂTORUL A SPECTATORUL 3. F va relata faptele ca un jurnalist artist: elevii vor pune accent pe cântecul păsărilor din text. Vor căuta, suplimentar, înregistrări cu cântece de mierlă şi de privighetoare. va relata faptele ca un jurnalist cercetător: elevii vor pune accent pe înfăţişarea păsărilor din text. Vor aduce, suplimentar, informații despre alcătuirea corpului acestora, modul de viaţă ş.a. va relata faptele ca un jurnalist filosof: elevii vor pune accent pe diferenţa dintre calitățile privighetorii şi înfăţişarea acesteia. Vor aduce, suplimentar, proverbe care surprind situații asemănătoare. va relata faptele ca un jurnalist spectator: elevii vor pune accent pe emoţii şi trăiri sugerate de text. Vor aduce, suplimentar, explicații despre cum te poate impresiona un concert. S Re la t​

Răspuns :

Răspuns:

Nu haina îl face pe om.

Explicație:

Dumnezeu o face.

Alte intrebari