a fost răspuns

8. Reprezentaţi grafic în sistemul de axe ortogonale xOy următoarele funcţii:
a)f: R->R, f(x)=3x-2;
c)R->R, h(x) = 2x-5;
b) g: R->R, g(x)=4-x;
d)s: R->R, s(x) = -2x+2.
rala functii:

Răspuns :

8. Reprezentați grafic în sistemul de axe ortogonale xOy următoarele funcții:

a) f : R → R, f(x) = 3x-2

f(1) = 3 × 1 - 2

f(1) = 1 ⇒ A(1; 1)

f(2) = 3 × 2 - 2

f(2) = 4 ⇒ B(2; 4)

b) g : R → R, g(x) = 4-x

g(2) = 4-2 = 2

C(2; 2)

g(3) = 4-3 = 1

D(3; 1)

c) h : R → R, h(x) = 2x-5

f(2) = 2 × 2 - 5

f(2) = -1 ⇒ E(2; -1)

f(3) = 2 × 3 - 5

f(3) = 1 ⇒ F(3; 1)

d) s : R → R, s(x) = -2x+2

f(-1) = -2 × (-1) + 2

f(-1) = 4 ⇒ G(-1; 4)

f(2) = -2 × 2 + 2

f(2) = -2 ⇒ H(2; -2)

_____________________

Formule folosite ✍

[tex]\bf\red{\boxed{f(x) = y\implies A(f(x);\:y)}}\\[/tex]

Graficele funcțiilor sunt reprezentate în imaginile de mai jos.

Succes! ❀

Echipa BrainlyRO

Vezi imaginea ilovemath74
Vezi imaginea ilovemath74
Vezi imaginea ilovemath74
Vezi imaginea ilovemath74

Alte intrebari