1) Găsiți soluțiile naturale ale ecuațiilor:
a) 4x–19=2x–7–x
b) 5x–24=6x+20+3x
c) 14–5x=28–3x–6
d) 5(2x–3) –8(3x+7)+63=3(6–5x) –13
e) 3(2x–7) –5(3x+1)+4x=8–2(5x–3)
f) 3(4x+9) –7(4x–3) –43=25–4(3x+8)


2) Rezolvați în mulțimea numerelor întregi:
a) 2x+13=4+5x–25
b) 6x+12–3x=x+48
c) 34–2x+12=100–4x
d) 4(x+5) –3(x–4)+12=16+2(x+15)
e) 3(2x+7) –3(4x–5) –32=14–2(2x+1)
f) 5(x+4) –4(x–2) –8=2+3(x+8)

Mă ajută cineva dau coroană​

Răspuns :

Alte intrebari