SKAWP
a fost răspuns


Fie numerele a = 2√15+8   si b = 4-√15 /2.    Numarul b este inversul numarului a? 


                                                        A sau F

Răspuns :

[tex]ab=\dfrac{(2\sqrt{15}+8)(4-\sqrt{15})}{2}=(\sqrt{15}+4)(4-\sqrt{15})=4^2-(\sqrt{15})^2=1.[/tex]

Deci DA, numărul a este inversul lui b.

Alte intrebari